3bca178af6a64f4b1fbaaf43f59a3e48In California is part, out of competition, of the 23rd Minsk International Film Festival, taking place from November 4 to 11.

Screening: November 6, 830pm.

 

Info:

http://www.listapad.com/en/programm/vnekonkursnye-pokazy-dokumentalnogo-kino/stseny-iz-supruzheskoy-zhizni/in-california/